Paperinkeräys i korthet

Paperinkeräys Oy

Paperinkeräys Oy erbjuder företag och sammanslutningar riksomfattande, kostnadseffektiva återvinnings- och miljötjänster samt pålitlig sekretesservice. Paperinkeräys är också en producentsammanslutning för returpapper, som verkar med fullmakt av pappersproducenterna och ordnar tillvaratagandet av tryck- och skrivpapper i hela landet.

Paperinkeräys säljer produkter, som används som råvara eller energi eller återanvänds.

Paperinkeräys grundades år 1943 och är moderbolaget i Paperinkeräys-koncernen. De största dotterbolagen är Hyötypaperi Oy, som är verksam i sydöstra Finland, och Hämeen Kuljetuspiste Oy i Lahtis trakten.

Bolaget har ett riksomfattande nätverk av insamlingspunkter, produktionsenheter och insamlingspartners. Den tjänstvilliga personalen, den lokala sakkännedomen, de skräddarsydda återvinningslösningarna och de tillräckliga resurserna har gjort Paperinkeräys till en stark föregångare inom sin bransch och en rättvis, långsiktig utvecklare.

Paperinkeräys Oy ägs av Stora Enso, UPM-Kymmene, Metsä Board, Sonoco-Alcore, Myllykoski, Oy SCA Hygiene Products Ab och Metsä Tissue.

Kontaktuppgifter

Paperinkeräys Oy
Porkalagatan 20 aA
00180 Helsingfors

Växel: +358 9 228 191
Kundtjänst: +358 9 2281 9000
info@paperinkerays.fi